De school

Op deze pagina vindt u informatie over basisschool St. Antonius. Wat vindt de school belangrijk, hoe wordt er op school gewerkt, of hoe neemt u contact op. Alles is hier terug te vinden of anders in onze Schoolgids 2017 2018

vlinderhei

 

Meer informatie over onze activiteiten tijdens het huidige schooljaar vindt u  in onze kalender 2017 2018.

Katholieke Identiteit

De katholieke levensvisie is de basis van het onderwijs bij ons op school. Wij willen de  kinderen vertrouwd maken met de katholieke levensvisie en het daaruit voortvloeiende handelen. Voor een groot aantal kinderen van onze school zal dit aansluiten bij de levensvisie van de ouders. Wij zijn van mening dat voor de kinderen voor wie dit niet het geval is, de katholieke levensvisie ook van grote waarde kan zijn. We gaan er dan ook vanuit dat alle kinderen de catecheselessen volgen, waarin tevens aandacht besteed wordt aan andere geestelijke stromingen. Hiermee wordt nauw aangesloten bij het dagelijkse leven. De voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel vindt grotendeels tijdens schooltijd plaats en wordt begeleid door een werkgroep vanuit de parochie. Deelname aan de Eerste Communie en Vormsel is uiteraard uw eigen keuze.

 

Visie

Onze visie

een veilige leerplek

samen-betrokken-zorg-uitnodigend-ontwikkeling

vanuit een christelijke levensvisie

 

Samen

Samenwerking met alle betrokkenen. Gebruik maken van de professionele capaciteiten van de verschillende mensen binnen onze organisatie. Luisteren naar de mening van ouders/verzorgers en kinderen. Het bestuur creëert met haar beleid de noodzakelijke voorwaarden  In verband met de huisvesting in twee gebouwen vinden vraagt dit van ons om extra energie te investeren in het samen school zijn. Er kan dan daarbij o.a. gedacht worden aan  gezamenlijke activiteiten voor zowel de kinderen als de leerkrachten om het gevoel van samen te versterken. Samen school zijn vinden wij van belang.

 

Betrokken

Als school staan wij midden in een snel veranderende maatschappij. De ontwikkelingen zoals, ICT, de veranderende communicatievormen, zullen een plaats moeten krijgen binnen de school. De school is geen eiland binnen een gemeenschap maar maakt daar deel van uit.

Daarnaast dienen wij in ons doen en laten ons niet alleen te focussen op het individu, maar ook op de groep in zowel de enge als de ruimere zin van het woord. Een leerkracht is niet alleen betrokken bij het welzijn van de individuele leerlingen binnen zijn groep, maar bij het welzijn van zijn locatie en de gehele school.

 

Zorg

Het is onze zorg om, in samenspraak met de ouders/verzorgers, voor de kinderen onderwijs te bieden dat het hoogst mogelijke uit het kind haalt. Het kind moet binnen de school naast kennis verwerven zich ook vaardigheden eigen kunnen maken die hem de mogelijkheid biedt om een zo optimaal mogelijke start te verwerven in het voortgezet onderwijs. Extra zorg zal besteed worden aan individuele knelpunten op alle niveaus en bij elke stap die wij zetten zal de vraag dienen te zijn: “Waar is welke extra zorg nodig?” en “Kunnen wij die bieden”?

 

Uitnodigend

Geen betere manier om te leren dan in een omgeving die uitnodigt om te leren. Dat heeft niet alleen betrekking op de ruimte en de materialen die binnen die ruimte gebruikt worden maar ook op de wijze waarop kinderen gestimuleerd worden om op onderzoek te gaan naar kennis en vaardigheden. Dus zoeken wij een juiste balans tussen product gericht en proces gericht onderwijs.

 

Ontwikkeling

Het realiseren van plannen, het bijstellen van plannen vraagt tijd. De weg die we bewandelen behoort een permanente evaluatie en bijstelling in zich te hebben. Stap voor stap, aanpassen van de route en verder naar verbetering van onderwijs in belang van de kinderen.

Op dit moment zijn we onze visie opnieuw aan het formuleren.

Locatie

Basisschool St. Antonius

Vlinderhei 14 5685 GZ Best (hoofdlocatie)

Paardenhei 7 5685 GW Best (dependance)