groepen 4

gr4

 Nationale voorleesdagen

Bij de start van de nationale voorleesdagen, op woensdag 25 januari, hebben we samen lekker op school ons ontbijtje mogen opeten. Intussen hebben we geluisterd naar een mooi verhaal.

Alle groepen hebben een dichtvorm gekregen waarmee ze tijdens die week aan de slag moesten.  De voorleesdagen sloten we af op vrijdag 3 februari. We hadden de tocht: “gedicht in zicht” door de school. Tijdens die tocht mochten de kinderen in alle klassen van het eigen gebouw gaan kijken naar de zelfgemaakte gedichten.

In groep 4a hebben de kinderen een “naamdicht” gemaakt. Bij een naamdicht zijn de beginletters van de regels bij elkaar een naam.
In groep 4b hebben de kinderen een “kwatrijn” gemaakt.Een kwatrijn bestaat uit vier regels.
In groep 4c hebben de kinderen een “tautogram” gemaakt. Bij een tautogram beginnen alle woorden met dezelfde letter.

gedicht4 1

naamdicht groep 4a

gedicht4 2

Groep 4b “kwatrijn”

gedicht4 3

Groep 4c “tautogram”

gedicht4 4

Het naamdicht van groep 4a lezen.

gedicht4 5

Kwatrijnen uit groep 4b

gedicht4 6

Samen een tautogram van groep 4c lezen.

Hoekenwerk

Iedere week gaan alle leerlingen uit de groepen 4 uiteen in kleinere groepjes waarbij ze opdrachten maken binnen een van de hoofdvakgebieden. Het is de bedoeling dat deze opdrachten aansluiten bij de aangeboden lesstof, maar ook voldoende verdieping en verrijking geven.

Dit doen wij omdat:

  • Kinderen leren elkaar beter kennen.
  • Sociale vaardigheden worden hierdoor vergroot.
  • Wij als leerkrachten leren alle kinderen kennen.
  • Samen verantwoordelijk voor aanbod en resultaat.
  • Kinderen leren van elkaars talenten.
  • Coöperatieve werkvormen worden geoefend.
  • De stof beklijft beter doordat kinderen er handelend mee bezig kunnen zijn.
  • Kinderen leren evalueren.
  • Kinderen worden eigenaar van hun groepswerk.
  • Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en spullen.

p1060312 p1060311 p1060289 p1060282 p1060263 p1060244 p1060231 p1060211 p1060184 p1060078 p1060075 p1060073 p1060066 p1060065

Mad Science

madscience4a

Dinsdag 4 oktober hadden we een echte professor op bezoek!
Enkele kinderen mochten assisteren bij de spannende proeven die er gedaan werden.
De kinderen waren enorm enthousiast.

madscience-4c madscience-4b