Ouderraad

De Ouderraad (het bestuur van de oudervereniging) organiseert buiten het reguliere schoolprogramma om verschillende activiteiten voor de kinderen. Sommige activiteiten in nauwe samenwerking met het team (zoals sint, kerst en schoolreisje), andere activiteiten zelfstandig, natuurlijk wel in overleg met het team (zoals schoolfotograaf, boekenmarkt en schoolkalender).

Door het organiseren van activiteiten willen we de kinderen extra plezier laten beleven aan hun schooltijd. Hierbij zal regelmatig hulp worden gevraagd van de ouders. Via de ouderinfo van school wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van onze activiteiten. De ouderinfo kunt u via het infoarchief nog eens teruglezen.

De actuele samenstelling van de ouderraad vindt u, door te klikken naar het kopje ‘wie zijn wij?’.

Contact

U kunt contact opnemen met de ouderraad door een berichtje te sturen naar het emailadres ouderraadantoniusbest@gmail.com. Of u kunt een berichtje achterlaten in de brievenbus van de Ouderraad die op beide locaties te vinden is.

Schoolshirt

Nieuwe leerlingen ontvangen van de ouderraad een schoolshirt dat gedragen wordt bij diverse activiteiten. Deze shirts zijn gedurende het hele schooljaar na te bestellen à € 9,00 p/st via het e-mailadres van de Ouderraad.