vacature vakdocent gym

Met ingang van 1 augustus as. hebben wij op brede school

St. Antonius ruimte voor 0,5 FTE voor de functie vakleerkracht gym.

Het gaat hier om het geven van gymlessen in leerjaar 3 /m 8.

 

Wij zijn een school die volop in ontwikkeling is en gekozen heeft voor

het werken en leren ván en mét elkaar.

 

 

Ben jij degene die:

·         In het bezit is van een diploma leerkracht bewegingsonderwijs (ALO)

·         In het bezit is van een EHBO en BHV diploma of bereid is deze te volgen

·         bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan overleggen

·         Een positieve instelling heeft

 

En vind je dat je:

·         affiniteit hebt met de doelgroep; structuur en voorspelbaarheid kunt bieden

·         goed in staat bent om gevarieerde gymlessen te verzorgen met veel ruimte voor differentiatie; zowel motorisch als pedagogisch

·         je communicatie tijdens de lessen aan onze doelgroep aanpast

·         beschikt over een open en communicatieve houding

·         een flexibele instelling hebt, initiatief neemt en bereid bent tot oppakken van schooltaken

 

Dan ben jij degene die we zoeken.

 

Wij bieden:

Een plek waar ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling en waar het samen werken en het samenwerken aan groei en ontwikkeling van de school, belangrijk wordt gevonden.

 

 

Voor meer informatie kun je bellen naar mw. P. Timmermans, directeur van

Brede school St. Antonius, 0499-371250.
Mail kan verzonden worden naar: pepien.timmermans@bestonderwijs.nl

De sollicitatie loopt tot en met 9 juni, dan dient je motivatiebrief binnen te zijn.

De gesprekken vinden plaats op woensdag 19 juni.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl