Kindcentrum Antonius

Welkom op de website van ons Kindcentrum. Een kindcentrum omdat we sterk samenwerken met onze partner Partou. Zij bieden bij ons de voorschoolse- en buitenschoolse opvang. Bovendien huisvesten wij een peuterspeelzaal van Partou, zodat er een gedegen en inhoudelijk sterke samenwerking plaatsvindt.

Wij hopen van harte dat u op onze site kunt vinden wat u zoekt.
Voelt u vrij onze foto’s te bekijken, de ouderinfo, de schoolgids of één van de andere documenten te lezen.
U bent ook van harte welkom wanneer u eens op onze school een kijkje wilt nemen. Ik vertel u dan over de dagelijkse gang van zaken op school en ik leid u graag rond om u van de sfeer in de klas en van de school te laten genieten.

Team Kindcentrum Antonius

Meer over de school

Bekijk onze school

Website vertalen

vertaal de pagina met google translate

Nieuwe leerling?

Bent u op zoek naar een school voor uw zoon of dochter?
Meldt u zich dan aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ik vind het fijn u de school te laten zien, zoals deze in de praktijk functioneert. U kunt tevens de sfeer proeven. Uw kind is altijd welkom bij de rondleiding. U kunt hier contact met de school opnemen. Dan plannen we graag een afspraak met u in.

Mocht u na de kennismaking uw keuze gemaakt hebben voor onze school dan volgt er een nieuwe afspraak met mij. Samen vullen we dan de gegevens over uw kind in, zodat we goed op de hoogte zijn van de onderwijsbehoefte van uw kind.

Maak direct een afspraak

Agenda

ma 10 apr
Tweede Paasdag
ma 17 apr
Studiedag
ma 24 apr
vr 5 mei
Meivakantie

Nieuws uit onze leerjaren

Mad Science

Vandaag hebben de leerlingen de tweede les van Mad Science gekregen. Deze keer een scheikundige les. Begrippen die deze keer aan bod kwamen zijn atomen, elektronen, molecuul, micrometer, nanometer, fysieke reactie, vloeistof, gas, vaste stof, pipet. De kinderen weten nu o.a. dat alles nu uit atomen bestaat en dat alles gewicht heeft. Ook lucht! En dat er 200 miljoen atomen op een rijtje van 1 cm lang passen. Kenmerken van chemische veranderingen zijn bijvoorbeeld: verandering van vorm of kleur. Moleculen werden door de kinderen nagemaakt en zelf bedacht. Proefjes werden uitgevoerd, waarbij er werd gekeken naar welke chemische reactie het opleverd als je verschillende stoffen met elkaar vermengd. Uiteindelijk hebben de groepjes samen een chemische "muffin" gemaakt.

De klas van 1910.

Tijdens het thema Jij en ik heeft leerjaar 5 onderzocht hoe de mensen vroeger leefden en vergeleken met de tijd van nu. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van het project Jet en Jan en het museum de vier Quartieren in Oirschot bezocht. Als afsluiting van het thema hebben de leerlingen een dag uit de klas van 1910 beleefd.

Mad Science

Vandaag hebben de kinderen een les wetenschap en technologie gehad. De les heet bewegende beweging. De kinderen hebben meer informatie gekregen over de wetten van Isaac Newton. Zwaartekracht, energie, weerstand, massatraagheid, actie=reactie zijn begrippen die daarbij aan bod kwamen. Natuurlijk hoorden daar ook allerlei proefjes bij. De proefjes werden na afloop ook besproken en uitgelegd. De kinderen waren zeer betrokken!