Protocollen

De Stichting Best Onderwijs heeft een aantal protocollen opgesteld voor de scholen, die onder haar bestuur vallen. U kunt hierbij denken aan:
protocol sociale media,
veiligheidsplan,
gedragsprotocol,
medisch handelen.
Hier wordt u doorgelinkt naar de website van Stichting Best Onderwijs, zodat u deze documenten kunt bekijken. 

Protocol leesproblemen en dyslexie

Dit protocol is landelijk vastgesteld. Hier vindt u een link naar de vergoedingsregeling dyslexie en het protocol leesproblemen en dyslexie.

Protocol Hoogbegaafdheid

Naast zorg voor kinderen die zich minder snel ontwikkelen, moet er ook specifieke aandacht zijn voor de meerbegaafde leerling. Om dit streven vorm te geven heeft onze school de keuze gemaakt om te gaan werken binnen de kaders van dit beleidsplan.
Onze school kiest ervoor om de begeleiding t.a.v. leerlingen, die behoefte hebben aan een meer dan gemiddeld leerstofaanbod, vast te leggen in een protocol. We werken volgens het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid volgens S. Drent en E. van Gerven. We willen met dit protocol niet alleen de (hoog)begaafde leerlingen bereiken, maar ook de (hoog)intelligente leerlingen. U kunt het hier lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl