Sociale veiligheid

Op onze school wordt er aan de schoolontwikkeling gewerkt. We houden ons onderwijs tegen het licht en zijn bewust bezig een stevig fundament te leggen op de hoofdvakgebieden enerzijds en aan de sociale veiligheid van de kinderen en werknemers anderzijds. We werken vanuit onze visie aan ons onderwijs.
We hebben hiervoor al een methode, te weten ”de vreedzame school”.
We denken dat er op school behoefte is aan een aanvulling. Daarbij hebben we gekozen voor de M5 aanpak. Hier werken we al langer mee in het huidige leerjaar 8. In de loop van dit schooljaar is  deze aanpak verder uitgebreid naar alle leerjaren.

 
toelichting M5 aanpak

Hier vindt u meer informatie over wat de M5 aanpak inhoudt. De bedenker van deze aanpak, Lourens de Bakker, heeft alle ouders verteld over deze aanpak. Inmiddels zijn deze informatie avonden voor alle leerjaren afgerond. Zijn presentatie bekijkt u hier.

Melden

 Voor de leerlingen vanaf leerjaar 4 en ouders van onze school is er de mogelijkheid om meldingen van grensoverschrijdend gedrag van medeleerlingen te doen.

Je kunt hier melden

Welk gedrag kun je bijv. melden

- je mag niet meedoen  

- ze maken grapjes over je  

- je wordt uitgescholden  

- ze maken je spullen kapot of pakken ze af 

- je wordt geslagen of geschopt