Sociale veiligheid

Op onze school wordt er aan de schoolontwikkeling gewerkt. We houden ons onderwijs tegen het licht en zijn bewust bezig een stevig fundament te leggen op de hoofdvakgebieden enerzijds en aan de sociale veiligheid van de kinderen en werknemers anderzijds. We werken vanuit onze visie aan ons onderwijs.
We hebben hiervoor al een methode, te weten ”de vreedzame school”.
We denken dat er op school behoefte is aan een aanvulling. Daarbij hebben we gekozen voor de M5 aanpak. Hier werken we al langer mee in het huidige leerjaar 8. In de loop van dit schooljaar gaan we deze aanpak verder uitbreiden naar alle leerjaren.

 
toelichting M5 aanpak

Hier vindt u meer informatie over wat de M5 aanpak inhoudt.

Melden

 Voor de leerlingen vanaf leerjaar 4 is er de mogelijkheid om meldingen van grensoverschrijdend gedrag van medeleerlingen uit hun leerjaar te doen.

Je kunt hier melden

Welk gedrag kun je bijv. melden

- je mag niet meedoen  

- ze maken grapjes over je  

- je wordt uitgescholden  

- ze maken je spullen kapot of pakken ze af 

- je wordt geslagen of geschopt  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl