Point

Wat houdt POINT 040 in

POINT staat voor 'Passend onderwijs voor Ieder Nieuw Talent, en 040 betekent regio Eindhoven.
POINT is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling. Hier wordt de onderwijspraktijk en het wetenschappelijk onderzoek met elkaar verbonden. Wetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoekers samen met de leerkrachten het onderzoek vorm geven.

Doelstellingen POINT 040

  1. Een duurzame, professionele leergemeenschap vormgeven waarin (ook na afloop) duurzaam samengewerkt wordt aan thema's die aansluiten bij passend onderwijs;
  2. Kennisontwikkeling en kennisdeling door wetenschappers, scholen, Pabo aangaande (hoog)begaafdheid;
  3. Ontwikkelen van een onderzoekende houding en onderzoekend vermogen bij de participerende leerkrachten.

POINT op kindcentrum Antonius

Stichting Best Onderwijs is sinds sept. '20 aangesloten bij POINT040; vanuit ons kindcentrum neemt collega Gabriëlle Vernooij deel.  

Meer informatie

Op https://www.point013.nl/ leest u meer over de POINT werkplaats en de diverse onderzoeken, waaronder deze kennisclip.