Hoofdluis

De eerste dag na een vakantieperiode worden alle leerlingen van de school gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt door een werkgroep van ouders, met als doel het preventief bestrijden van hoofdluis. We hanteren hierbij het luizenprotocol. Dat houdt in dat we bij constatering naar huis bellen met de vraag of u uw kind op kunt komen halen om meteen met de behandeling te kunnen beginnen. Als u niet in de gelegenheid bent, vragen we of u vervanging kunt regelen. Mocht dit niet mogelijk zijn, blijft uw kind natuurlijk gewoon op school.   
Hier vindt u het landelijke protocol controleren en behandelen van het RIVM.