Kindcentrum/ BSO

Kindcentrum Antonius werkt sinds enkele jaren samen met kernpartner Partou in een zogenaamd Kindcentrum. In de praktijk ziet u dit o.a. terug in het samen afstemmen van de thema's. Daarnaast maken de kinderen van Partou al kennis met de kleutergroepen, voorafgaand aan de start op de basisschool. Dit vergemakkelijkt de overgang naar de basisschool wanneer een kind 4 jaar wordt.

Er wordt constant gewerkt aan verdere inhoudelijke verdieping in deze samenwerking. Er zijn o.a. structurele overlegmomenten ingepland. In schooljaar 2016-2017 heeft de peuteropvang haar intrek genomen in het hoofdgebouw van de school. Dat heeft  de samenwerking verdiept en gemakkelijker gemaakt.

De focus ligt op het samen vormen van een team en elkaar op onderwijsinhoudelijk en pedagogisch vlak nog beter vinden en versterken. Hiervoor gebruiken we onze jaarlijkse gezamenlijke studieavonden en aanwezigheid bij het Lentefeest van school bij Partou. Daarnaast hechten we waarde aan het uitdragen van de samenwerking richting onze ouders. In de afgelopen jaren is de inhoudelijke kant van het partnerschap verder uitgediept, in relatie tot onze hernieuwde visie.
Dan ligt er de vraag: Hoe werken we beter samen aan de ononderbroken ontwikkeling van onze kinderen? Uiteindelijk staat er een samenwerkingshuis waarin rollen, taken en verantwoordelijkheden voor ieder helder zijn. Er is sprake van een gezamenlijke visie, gezamenlijke teamactiviteiten en er zijn gezamenlijke vergadermomenten. Er wordt dan ook gewerkt met een vorm van een gezamenlijke begroting en het leiderschap is helder geregeld.
Samen staan wij achter de slogan: "hier mag je groot worden".


Buitenschoolse opvang bij Partou (bso)

Op de buitenschoolse opvang van Partou heeft je kind plezier en ontspanning samen met vriendjes. Buiten spelen, een spannend spel doen, een dansworkshop of even rustig lezen. Je kind kiest zelf waar hij zin in heeft. Via de app ontvang je foto’s en berichtjes over wat je kind beleeft op de bso. 

Ook tijdens de schoolvakanties en op studiedagen verzorgt Partou opvang. Er is dan altijd iets extra’s te beleven. Bijvoorbeeld een dagje naar het bos met de boswachter of we gaan spelen in een van de vele speeltuinen in de buurt. Elk jaar nemen we deel aan de sport/scoutingsdagen van de Wilhelmina Boys. We organiseren toffe workshops, zoals zandschilderen, schermen en yoga!

Kinderen hebben daarnaast een programma die ze zelf mee in mogen plannen. Zo vindt een kind het leuk om grote bordspelen buiten te doen, of een voetbal toernooi, maar ook kleren maken voor de pop of koken in de keuken. Voor ieder kind is er iedere dag iets leuks te doen. Kinderen mogen actief meedenken over het programma tijdens de schoolvakanties. En natuurlijk is er ook ruimte voor een rustmoment.

Ook tijdens schoolweken zijn er leuke activiteiten op de locaties. Zoals bewegen, naar buiten en workshops komt regelmatig voor.
Samen met vrienden en vriendinnen ontspannen na een drukke schooldag, activiteiten ondernemen,  plezier maken, dat is wat kinderen willen. 

Ga gezellig met je kind langs bij Partou:

www.partou.nl