Overblijven

 

Veranderingen bij het overblijven

De afgelopen jaren heeft de school het overblijven onder leiding van juf Kitty vorm gegeven. Juf Kitty is met pensioen gegaan. Voor het overblijven zijn we gaan werken met een aanbieder van buitenaf, te weten Kinderstralen.

We hebben hiervoor gekozen om het overblijven een wat ander karakter te kunnen geven. De kinderen blijven nog steeds over op school in de lokalen maar de inhoud van het overblijven zal wel wat anders zijn. Omdat we afstappen van het schenken van drinken, het tarief is hiermee ook lager, is er meer tijd om daadwerkelijk met de kinderen te spelen of spel of knutselwerk te genereren. De schoolregels zijn leidend voor het overblijven, zodat er geen onduidelijkheden zijn. Alle overblijfmoeders hebben de kans gehad om te solliciteren op de nieuwe baan. Indien zij zijn aangenomen treden ze in dienst van Kinderstralen en tekenen zij voor de nieuwe werkwijze en verplichte professionalisering. Voor de kinderen geldt dus dat zij bekende gezichten tegen kunnen komen tijdens het overblijven.
Wanneer blijkt dat er behoefte is aan meer informatie hebben we afgesproken dat Kinderstralen een ouderinformatie avond zal verzorgen.
We hebben gemeend eerst maar eens te starten. We hebben intern al een prettig contact opgebouwd en we zijn in het volste vertrouwen dat we aan elkaar een goede partner hebben gevonden

De organisatie van het overblijven

Het schooljaar is inmiddels begonnen en dit betekent ook dat Kinderstralen met de overblijf is gestart op de St. Antonius. Ons team heeft er ontzettend veel zin in en is met veel enthousiasme gestart. De kinderen reageerden ook heel enthousiast op alle speelmaterialen.

Graag willen wij voor het goed verlopen van de overblijf nog een aantal zaken onder uw aandacht brengen.

 

De tso wordt als volgt georganiseerd:

• De kinderen worden begeleid door onze Overblijfmedewerkers;

• De kinderen kunnen na het eten kiezen of zij buiten of binnen willen spelen;

( dit zal na de herfstvakantie ingaan)

• Kinderstralen organiseert tijdens de overblijf regelmatig leuke activiteiten;

• De regels tijdens de tso komen overeen met de regels die op school gelden;

• Onze Overblijfmedewerkers ontvangen scholing via de Overblijfacademie;

• De coördinator dient als aanspreekpunt voor ouder(s) en leerkrachten.

 

Drinken

Als uw kind(eren) drinken meeneemt wat gekoeld dient te worden, dan kan dit in de speciale bak in de klas worden gezet. Alleen zuivelproducten worden gekoeld. Water, ranja, brood en fruit niet. Vermeldt a.u.b. altijd de naam en groep van uw kind(eren). Dit om zoekwerk voor de overblijfmedewerkers te voorkomen.

 
Regels

 

Graag willen wij voor het goed verlopen van de overblijf nog een aantal zaken onder uw aandacht brengen.

 
Eten, drinken en afval

 Wij willen graag een speciaal moment creëren op school wanneer de kinderen lunchen: op school een beetje thuis. Dit doen wij door samen te starten met eten, wij blijven aan tafel zitten tijdens het eten en de kinderen kunnen rustig praten met elkaar.

De overblijfmedewerkers zien erop toe dat de kinderen goed eten en drinken. De overblijfmedewerkers lopen langs alle kinderen om bijv. te helpen met het openen van bekers en pakjes drinken, maar ook om te kijken of de kinderen eten. De kinderen moeten allemaal gedronken hebben en we stimuleren de kinderen tot eten. Als dit om de één of andere reden niet lukt, dan geeft de overblijfmedewerker een briefje mee in de broodtrommel, zodat u als ouder op de hoogte bent.

Snoepen is tijdens het overblijven niet toegestaan. Heeft een kind toch snoep bij zich, dan gaat dit terug in de tas en mag het na schooltijd worden opgegeten. Alle koeken die zich bij de supermarkt bevinden in het ‘gezonde’ tussendoortjes schap mogen de kinderen eten. Dus alle ontbijtkoekrepen, liga, evergreen, milkbreak, sultana, mueslireep, havermoutreep, enz. mag. Groente, fruit, cheesedippers, eierkoek, krentenbol, enz. mogen ook. Alle ongezonde koeken zoals een roze koek, gevulde koek, muffin, belgische wafel, cake, enz. en overige snoep en chocolade mogen niet.

Het komt wel eens voor dat wij aan de kinderen toch snoep of koek trakteren. Dit doen wij bij uitzondering met bijv. een feestdag. Wij organiseren dit dan zelf en doen dit dan met alle kinderen samen. Uiteraard houden wij hierbij rekening met de doorgegeven allergieën. 
 
Als uw kinderen drinken meeneemt wat gekoeld dient te worden (alleen bedoelt voor zuivel), dan kan dit in de speciale bak in de klas worden gezet. Vermeldt a.u.b. altijd de naam en groep van uw kinderen. Dit om zoekwerk voor de overblijfmedewerkers te voorkomen. Alle soorten pakjes drinken mogen de kinderen meenemen. Als u liever een eigen beker of bidon met bijv. water of siroop meeneemt, mag dit natuurlijk ook. Alleen koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan. Heeft uw kind nog meer dorst? Dan kan er altijd nog water uit de kraan gedronken worden. Uw kind kan dit in zijn eigen beker doen, maar kan ook een bekertje aan de overblijfmedewerker vragen.
Brood wat niet is opgegeten gaat terug in de trommel mee naar huis, zodat u als ouders kunt zien wat er overblijft. Overig afval zoals lege boterhamzakjes, pakjes drinken of bijv. een klokhuis van een appel worden weggegooid. Het is dus niet te bedoeling dat er afval mee naar huis gaat.

Spelen
Bij ons kunnen de kinderen kiezen of zij buiten of binnen willen spelen. Ieder kind ontspant zich op een eigen manier. De één leest graag een boek, de ander wilt liever knutselen of juist buitenspelen. Daarom mogen de kinderen binnen bepaalde grenzen zelf bepalen hoe zij zich willen ontspannen en geven wij daarom de keuze.  Tijdens de overblijf organiseren wij ook leuke activiteiten waar de kinderen aan kunnen deelnemen als zij dit willen. De Coördinator verzorgt het activiteitenrooster. 
Tijdens het spelen sluiten wij ons aan bij het klimaat van de school. Zo gebruiken wij het speelgoed waarvoor het bedoelt is. Tijdens het buitenspelen houden wij rekening met de boven bewoners en praten wij rustig met elkaar. Wij lopen rustig met de kinderen in de rij naar buiten, binnen en op de trappen. Wij hebben respect voor het gebouw en elkaar. Verder houden de overblijfmedewerkers goed toezicht over alle kinderen en letten zij er ook op dat bijv. altijd de schoolpoort dicht is.  Als het slecht weer is spelen alle kinderen binnen. De Coördinator bepaalt dit en informeert hier alle overblijfmedewerkers over. Let op: de keuze binnen- en buitenspelen en het activiteitenrooster gaan in de na de herfstvakantie.

 

Speelmateriaal

 Wij hebben van de school het speelmateriaal van de overblijf overgenomen en hier kunnen de kinderen dan ook nog steeds mee spelen. Verder hebben wij ook veel nieuw speelmateriaal aangeschaft waar de kinderen zeer enthousiast op hebben gereageerd en ook fijn mee spelen. Het gehele schooljaar door zorgen wij dat er voldoende nieuw en afwisselend speelmateriaal is voor alle kinderen tijdens de overblijf. Wij spelen alleen met zachte ballen tijdens de overblijf.

Het gebruik van eigen speelgoed, mobiele telefoons en computers is niet toegestaan. Mochten wij dit toch aantreffen, dan bewaren wij dit tot het eind van de overblijf voor uw kind en geven het dan weer terug.

 
Samenwerking met school
Een goede relatie met de school is erg belangrijk voor ons. Wij werken nauw samen met de school. Ons gezamenlijk belang zijn de kinderen. Wij sluiten ons dan ook aan bij de regels van de school. Veiligheid staat ook bij ons hoog in het vaandel. Wij willen dat kinderen zich veilig voelen en veilig zijn (bij leeftijdgenoten, klasgenoten met begeleiding en regels in een veilige speelomgeving). Elk jaar in mei/juni organiseert de school een ouderavond voor leerjaar 1/2 waar ook nieuwe ouders bij aanwezig zijn. Wij zullen hier ook bij aanwezig zijn, zodat nieuwe ouders gelijk al hun vragen kunnen stellen en kinderen kunnen inschrijven.

 

Ons team

Wij bieden capabele pedagogische begeleiding (naar financiële en praktische mogelijkheden). Daarom werken we met gemotiveerde overblijfmedewerkers, op weg naar professionalisering. Dit realiseren we door middel van scholing en coaching on the job. Met elkaar in gesprek gaan over kinderen. Pedagogisch bagage aan elkaar geven en ontvangen. Gericht op de dagelijkse praktijk.

Begeleiding en sturing van de dagelijkse praktijk wordt door onze Coördinator Anneke Fischer gedaan.

Het overblijfteam is inmiddels aangevuld met nieuwe krachten. Zij zullen de aankomende weken worden ingewerkt. Wij hopen op uw begrip in deze een opstartfase.  

Aan- en afmelden

Voor de veiligheid van alle kinderen is het belangrijk dat u uw kind(eren) op tijd aan-en afmeld. Dit kunt u dagelijks vóór 09:30 uur doen via uw login op MijnKinderstralen of via de aan- en afmeld App (verkrijgbaar via playstore). Wilt u een verandering aanbrengen in bijv. het aantal dagen dat uw kind overblijft of de structurele of incidentele dagen aanpassen, dan kunt u dit ieder moment wanneer het u uitkomt doen via uw eigen login. Deze login krijgt u van ons zodra uw inschrijving is verwerkt. 

 

Tarief 2018 – 2019

Het tarief voor de structurele (regelmatige) overblijf bedraagt € 2,20 per kind per keer. Voor incidentele (af en toe) overblijf is het tarief € 2,70 per kind per keer. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 6,00 per kind.

 

Inschrijven

Wilt u gebruik maken van de overblijf? Dan dient u het inschrijf-/machtigingsformulier volledig te hebben ingevuld (en ondertekend) in te leveren. Deze zijn op school verkrijgbaar en kunt u in de Kinderstralen brievenbus (bij de ingang van de school) inleveren. Ook kunt u het formulier scannen en mailen naar: los@kinderstralen.nl

 

 

MijnKinderstralen

Via MijnKinderstralen.nl krijgt u toegang tot de door ons geregistreerde gegevens van uw kind en een overzicht van uw facturen. Ook kunt u de opvang- of gegevens van uw kind eenvoudig wijzigen of de opvang stopzetten.

Na het inschrijven van uw kind ontvangt u een unieke inlogcode en instructie via de e-mail. Vul hiervoor op het inschrijfformulier uw e-mail adres in.

 

 

Aan- en afmelden

Voor de veiligheid van alle kinderen is het belangrijk dat u uw kind(eren) op tijd aan-en afmeld. Dit kunt u dagelijks vóór 09:30 uur doen via uw login op MijnKinderstralen of via de aan- en afmeld App (verkrijgbaar via playstore).

 

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met ons via:

Centraal Bureau                    tel: 030-2440065 of los@kinderstralen.nl (voor alle vragen mbt inschrijving en administratie).

Coördinator  Anneke Fischer tel: 06-51932353(voor vragen over de dagelijkse gang van zaken). 

 

Met vriendelijke groet,

 

Kinderstralen, Lunchen op school

 

 
.
                                            


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl