Overblijven

 

Het overblijven op Kindcentrum Antonius wordt georganiseerd en begeleid door Kinderstralen. Klik hier voor meer informatie over Kinderstralen. Om uw kind in te schrijven en aan te melden voor het overblijven bij Kinderstralen gebruikt u deze link.

De organisatie van het overblijven

Om gebruik te maken van de overblijf, dient u uw kind(eren) in te schrijven. U kunt hier uw kind(eren) inschrijven; 
Onze Overblijfmedewerkers begeleiden de kinderen tijdens pauze;
De kinderen kunnen na het eten kiezen of zij buiten of binnen willen spelen;
We organiseren regelmatig leuke activiteiten. Kijk hiervoor op MijnKinderstralen;
De regels tijdens de overblijf komen overeen met de regels van school;

Als ouder wordt u van harte uitgenodigd om ook Overblijfmedewerker te worden. U krijgt een vrijwilligersvergoeding én uw kind(eren) zijn, op de dagen dat u ingeroosterd bent, gratis op de overblijf;
Voor meer informatie of vragen neem u contact op met Anneke Fischer (coördinator) , mobiel: 06 - 51 93 23 53; 
De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt door Kinderstralen vergoed; 
Onze medewerkers ontvangen scholing speciaal via de Overblijfacademie

Kinderstralen wil de kosten voor de overblijf zo laag mogelijk houden. Dat lukt ons omdat we de grootste overblijforganisatie in Nederland zijn.


Tarief

Het tarief voor structurele overblijf (vaste dagen in de week) bedraagt € 2,30
[Structurele overblijf wordt altijd in rekening gebracht.]
Voor incidentele overblijf (voor af en toe overblijven of op andere dagen dan de vaste) bedraagt het tarief € 2,70.
Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 6,00 per kind. 

De kosten voor de overblijf worden per twee maanden omstreeks de 25ste in rekening gebracht. Van deze aanstaande incasso ontvangt u enkele dagen vooraf een bericht via de mail met het bedrag en de exacte incassodatum.

Bij iedere incasso wordt er twee maanden vooruit geïncasseerd en wordt er twee maanden 'terug gekeken'. Wij kijken terug omdat uw kind(eren) wellicht meer of minder keer van de overblijf gebruik hebben gemaakt. Dit wordt dan verrekend.
De ons bekende studiedagen en schoolvakanties worden niet in rekening gebracht.

Drinken

Als uw kind(eren) drinken meeneemt wat gekoeld dient te worden, dan kan dit in de speciale bak in de klas worden gezet. Alleen zuivelproducten worden gekoeld. Water, ranja, brood en fruit niet. Vermeld a.u.b. altijd de naam en groep van uw kind(eren). Dit om zoekwerk voor de overblijfmedewerkers te voorkomen. 

  

Eten, drinken, afval

Wij willen graag een speciaal moment creëren op school wanneer de kinderen lunchen: op school een beetje thuis. Dit doen wij door samen te starten met eten, wij blijven aan tafel zitten tijdens het eten en de kinderen kunnen rustig praten met elkaar.

De overblijfmedewerkers zien erop toe dat de kinderen goed eten en drinken. De overblijfmedewerkers lopen langs alle kinderen om bijv. te helpen met het openen van bekers en pakjes drinken, maar ook om te kijken of de kinderen eten. De kinderen moeten allemaal gedronken hebben en we stimuleren de kinderen tot eten. Als dit om de één of andere reden niet lukt, dan geeft de overblijfmedewerker een briefje mee in de broodtrommel, zodat u als ouder op de hoogte bent.

Snoepen is tijdens het overblijven niet toegestaan. Heeft een kind toch snoep bij zich, dan gaat dit terug in de tas en mag het na schooltijd worden opgegeten. Alle koeken die zich bij de supermarkt bevinden in het ‘gezonde’ tussendoortjes schap mogen de kinderen eten. Dus alle ontbijtkoekrepen, liga, evergreen, milkbreak, sultana, mueslireep, havermoutreep, enz. mag. Groente, fruit, cheesedippers, eierkoek, krentenbol, enz. mogen ook. Alle ongezonde koeken zoals een roze koek, gevulde koek, muffin, belgische wafel, cake, enz. en overige snoep en chocolade mogen niet.

Het komt wel eens voor dat wij aan de kinderen toch snoep of koek trakteren. Dit doen wij bij uitzondering met bijv. een feestdag. Wij organiseren dit dan zelf en doen dit dan met alle kinderen samen. Uiteraard houden wij hierbij rekening met de doorgegeven allergieën. 
 
Als uw kinderen drinken meeneemt wat gekoeld dient te worden (alleen bedoelt voor zuivel), dan kan dit in de speciale bak in de klas worden gezet. Vermeldt a.u.b. altijd de naam en groep van uw kinderen. Dit om zoekwerk voor de overblijfmedewerkers te voorkomen. Alle soorten pakjes drinken mogen de kinderen meenemen. Als u liever een eigen beker of bidon met bijv. water of siroop meeneemt, mag dit natuurlijk ook. Alleen koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan. Heeft uw kind nog meer dorst? Dan kan er altijd nog water uit de kraan gedronken worden. Uw kind kan dit in zijn eigen beker doen, maar kan ook een bekertje aan de overblijfmedewerker vragen.
Brood wat niet is opgegeten gaat terug in de trommel mee naar huis, zodat u als ouders kunt zien wat er overblijft. Overig afval zoals lege boterhamzakjes, pakjes drinken of bijv. een klokhuis van een appel worden weggegooid. Het is dus niet te bedoeling dat er afval mee naar huis gaat.
 

Spelen

Bij ons kunnen de kinderen kiezen of zij buiten of binnen willen spelen. Ieder kind ontspant zich op een eigen manier. De één leest graag een boek, de ander wilt liever knutselen of juist buitenspelen. Daarom mogen de kinderen binnen bepaalde grenzen zelf bepalen hoe zij zich willen ontspannen en geven wij daarom de keuze.  Tijdens de overblijf organiseren wij ook leuke activiteiten waar de kinderen aan kunnen deelnemen als zij dit willen. De Coördinator verzorgt het activiteitenrooster.  Tijdens het spelen sluiten wij ons aan bij het klimaat van de school. Zo gebruiken wij het speelgoed waarvoor het bedoelt is. Tijdens het buitenspelen houden wij rekening met de boven bewoners en praten wij rustig met elkaar. Wij lopen rustig met de kinderen in de rij naar buiten, binnen en op de trappen. Wij hebben respect voor het gebouw en elkaar. Verder houden de overblijfmedewerkers goed toezicht over alle kinderen en letten zij er ook op dat bijv. altijd de schoolpoort dicht is.  Als het slecht weer is spelen alle kinderen binnen. De Coördinator bepaalt dit en informeert hier alle overblijfmedewerkers over. 

Speelmateriaal

Wij hebben van de school het speelmateriaal van de overblijf overgenomen en hier kunnen de kinderen dan ook nog steeds mee spelen. Verder hebben wij ook veel nieuw speelmateriaal aangeschaft waar de kinderen zeer enthousiast op hebben gereageerd en ook fijn mee spelen. Het gehele schooljaar door zorgen wij dat er voldoende nieuw en afwisselend speelmateriaal is voor alle kinderen tijdens de overblijf. Wij spelen alleen met zachte ballen tijdens de overblijf.

Het gebruik van eigen speelgoed, mobiele telefoons en computers is niet toegestaan. Mochten wij dit toch aantreffen, dan bewaren wij dit tot het eind van de overblijf voor uw kind en geven het dan weer terug.

 

Samenwerking met school

Een goede relatie met de school is erg belangrijk voor ons. Wij werken nauw samen met de school. Ons gezamenlijk belang zijn de kinderen. Wij sluiten ons dan ook aan bij de regels van de school. Veiligheid staat ook bij ons hoog in het vaandel. Wij willen dat kinderen zich veilig voelen en veilig zijn (bij leeftijdgenoten, klasgenoten met begeleiding en regels in een veilige speelomgeving). Elk jaar in mei/juni organiseert de school een ouderavond voor leerjaar 1/2 waar ook nieuwe ouders bij aanwezig zijn. Wij zullen hier ook bij aanwezig zijn, zodat nieuwe ouders gelijk al hun vragen kunnen stellen en kinderen kunnen inschrijven. 
 

Inschrijven

Schrijf uw kind hier in voor de overblijf.

MijnKinderstralen

Via MijnKinderstralen.nl krijgt u toegang tot de door ons geregistreerde gegevens van uw kind en een overzicht van uw facturen. Ook kunt u de opvang- of gegevens van uw kind eenvoudig wijzigen of de opvang stopzetten.

Na het inschrijven van uw kind ontvangt u een unieke inlogcode en instructie via de e-mail. Vul hiervoor op het inschrijfformulier uw e-mail adres in.

 

Aan-en afmelden

Mocht uw kind niet aanwezig zijn tijdens de overblijf verzoeken wij u vriendelijk uw kind voor deze dag af te melden. Dit in verband met de controle op de aanwezigheid van uw kind.
Aan- en afmelden doet u eenvoudig via de Aan- en afmeld App, die hier te vinden is of via  MijnKinderstralen

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met ons via:

Centraal Bureau                    tel: 030-2440065 of los@kinderstralen.nl (voor alle vragen mbt inschrijving en administratie).

Coördinator  Anneke Fischer tel: 06-51932353(voor vragen over de dagelijkse gang van zaken). 

 

Met vriendelijke groet,

Kinderstralen, Lunchen op school