Overblijven

De afgelopen jaren heeft de school het overblijven onder leiding van juf Kitty vorm gegeven. Juf Kitty gaat binnenkort met pensioen. Voor het overblijven m.i.v. schooljaar 2018-1019 geldt, dat we gaan werken met een aanbieder van buitenaf, te weten Kinderstralen.

We hebben hiervoor gekozen om het overblijven een wat ander karakter te kunnen geven. De kinderen blijven nog steeds over op school in de lokalen maar de inhoud van het overblijven zal wel wat anders zijn. Omdat we afstappen van het schenken van drinken, het tarief is hiermee ook lager, is er meer tijd om daadwerkelijk met de kinderen te spelen of spel of knutselwerk te genereren. De schoolregels zijn leidend voor het overblijven, zodat er geen onduidelijkheden zijn. Alle huidige overblijfmoeders hebben de kans gehad om te solliciteren op de nieuwe baan. Worden zij aangenomen treden ze in dienst van Kinderstralen en tekenen zij voor de nieuwe werkwijze en verplichte professionalisering. Voor de kinderen geldt dus dat zij bekende gezichten tegen kunnen komen tijdens het overblijven volgend schooljaar.

Er komt een nieuwe coördinator, die in dienst is van Kinderstralen. Via deze link vindt u een schrijven vanuit Kinderstralen waarin u nog meer informatie kunt vinden.
Voor vragen aan Kinderstralen kunt u contact opnemen met Purdey Hof. Zij is regiomanager van Kinderstralen. Op maan-, dins, donder- en vrijdagen is zij tot 16.00u bereikbaar per tel. +31(0)648214795.

Wanneer na de zomervakantie blijkt dat er behoefte is aan meer informatie hebben we afgesproken dat Kinderstralen een ouderinformatie avond zal verzorgen.
We hebben gemeend eerst maar eens te starten. We hebben intern al een prettig contact opgebouwd en we zijn in het volste vertrouwen dat we aan elkaar een goede partner hebben gevonden.
                                            

Tot de start van het schooljaar 2018-1019 geldt de volgende situatie:

Toezicht wordt gehouden door overblijfouders van 11.50 tot 13.00 uur. Vanaf 12.50 uur kunnen de leerlingen naar hun klas. De kinderen brengen zelf eten en eventueel drinken mee. De school schenkt Optimel, magere chocomel, dagmelk en water.

 Er wordt gebruik gemaakt van het administratiesysteem “Mijn TSO”. Aan- en afmelden voor het overblijven wordt bij dit systeem via demobiele telefoon, tablet of computer gedaan. Om gebruik te gaan maken van het systeem kunt via uw eigen account vaste dagen inplannen en losse dagen opgeven. Als uw kind wegens ziekte niet overblijft, dan dient u dit door te geven via dit mailadres: kitty.hagen@bestonderwijs.nl

In verband met de planning van de overblijfkrachten verzoeken wij u vriendelijk, doch met klem, het incidenteel overblijven zo veel mogelijk te beperken en indien nodig tenminste 4 werkdagen vooraf aan te melden via Mijntso.nl/antonius.
In noodsituaties kunt u altijd bellen om een incidentele overblijf te regelen. Hiervoor neemt u contact op met mevr. Kitty Hagen, mobiel telefoonnummer: 06- 16525531 of per email: kitty.hagen@bestonderwijs.nl

De kosten voor het overblijven zijn € 2,50 per kind per keer. U ontvangt iedere twee maanden een factuur voor het overblijven. De factuur kan betaald worden via de ideal-link die u bij de factuur aantreft. Gehele of gedeeltelijke restitutie van het overblijfgeld is alleen mogelijk bij verhuizing.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl