Overblijven

Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen op school overblijven. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van het overblijven. Zij heeft de praktische invulling in handen gegeven van de directie, die samen met de coördinator mevr. Kitty Hagen hieraan uitvoering geeft. Toezicht wordt gehouden door overblijfouders van 11.50 tot 13.00 uur. Vanaf 12.50 uur kunnen de leerlingen naar hun klas. De kinderen brengen zelf eten en eventueel drinken mee. De school schenkt Optimel, magere chocomel, dagmelk en water.

 

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 wordt voor het overblijven gebruik gemaakt van het administratiesysteem “Mijn TSO”. Aan- en afmelden voor het overblijven wordt bij dit systeem via demobiele telefoon, tablet of computer gedaan. Om gebruik te gaan maken van het systeem kunt via uw eigen account vaste dagen inplannen en losse dagen opgeven. Als uw kind wegens ziekte niet overblijft, dan dient u dit door te geven via dit mailadres: kitty.hagen@bestonderwijs.nl

In verband met de planning van de overblijfkrachten verzoeken wij u vriendelijk, doch met klem, het incidenteel overblijven zo veel mogelijk te beperken en indien nodig tenminste 4 werkdagen vooraf aan te melden via Mijntso.nl/antonius.
In noodsituaties kunt u altijd bellen om een incidentele overblijf te regelen. Hiervoor neemt u contact op met mevr. Kitty Hagen, mobiel telefoonnummer: 06- 16525531 of per email: kitty.hagen@bestonderwijs.nl

 

De kosten voor het overblijven zijn € 2,50 per kind per keer. U ontvangt iedere twee maanden een factuur voor het overblijven. De factuur kan betaald worden via de ideal-link die u bij de factuur aantreft. Gehele of gedeeltelijke restitutie van het overblijfgeld is alleen mogelijk bij verhuizing.
                                                                 
                                            


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl