Verhalen schrijven over Sinterklaas.

In tweetallen gingen de kinderen in de klas (3B) aan de slag met een verhaal over Sinterklaas. Alles mocht... over Sint & Piet, Ozosnel, de pakjesboot, schoentje zetten en nog veel meer. Het ging om de creativiteit en niet om de juiste spelling.

Was het verhaal(tje) klaar dan zorgden de kinderen voor een bijpassende illustratie.


Les Mediawijsheid

Vanochtend hebben we een les mediawijsheid gehad, verzorgd door onze eigen Lise en Lucas van het Best Tech Lab. We hebben geleerd over reclames in YouTubefilmpjes. Erg leuk en goed gedaan Lise en Lucas!!

Schoolpleinkunst

Vandaag heben de kinderen - onder leiding van meester Paul van Osch - creatieve tekeningen gemaakt op het schoolplein met water, houtskool en stoepkrijt. Zie de resultaten op de foto's.

Op reis met een VR-bril

Vandaag sluiten we het thema Werelds leven in leerjaar 5 af met het bezoeken van allerlei hoofdsteden en wereldwonderen zoals Vaticaanstad, Budapest, Teheran, Londen, Wenen, Stockholm, de klaagmuur in Jeruzalem, de piramide van Giza, Maya ruïnes, de Chinese muur, het Colosseum, de TajMahal en Chicen itza in Mexico m.b.v. de VR-brillen van BestTechLab. Een unieke ervaring!

Mad Science

Vandaag hebben de leerlingen de tweede les van Mad Science gekregen. Deze keer een scheikundige les. Begrippen die deze keer aan bod kwamen zijn atomen, elektronen, molecuul, micrometer, nanometer, fysieke reactie, vloeistof, gas, vaste stof, pipet. De kinderen weten nu o.a. dat alles nu uit atomen bestaat en dat alles gewicht heeft. Ook lucht! En dat er 200 miljoen atomen op een rijtje van 1 cm lang passen. Kenmerken van chemische veranderingen zijn bijvoorbeeld: verandering van vorm of kleur. Moleculen werden door de kinderen nagemaakt en zelf bedacht. Proefjes werden uitgevoerd, waarbij er werd gekeken naar welke chemische reactie het opleverd als je verschillende stoffen met elkaar vermengd. Uiteindelijk hebben de groepjes samen een chemische "muffin" gemaakt.

De klas van 1910.

Tijdens het thema Jij en ik heeft leerjaar 5 onderzocht hoe de mensen vroeger leefden en vergeleken met de tijd van nu. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van het project Jet en Jan en het museum de vier Quartieren in Oirschot bezocht. Als afsluiting van het thema hebben de leerlingen een dag uit de klas van 1910 beleefd.

Mad Science

Vandaag hebben de kinderen een les wetenschap en technologie gehad. De les heet bewegende beweging. De kinderen hebben meer informatie gekregen over de wetten van Isaac Newton. Zwaartekracht, energie, weerstand, massatraagheid, actie=reactie zijn begrippen die daarbij aan bod kwamen. Natuurlijk hoorden daar ook allerlei proefjes bij. De proefjes werden na afloop ook besproken en uitgelegd. De kinderen waren zeer betrokken!

Bezoek aan Best Techlab

Woensdag hebben we het Best Techlab bezocht. De kinderen werden in kleine groepjes verdeeld en maakten in circuitmodel kennis met verschillende onderdelen passend bij digitale geletterdheid. De activiteiten waar ze kennis mee maakten waren o.a. VR-bril, Ko de Kraker (coderen), Minecraft, demonteren van chromebooks, stopmotion, Lego We do, ozobots. De kinderen hebben een heel leuk uur gehad in het Best Techlab.

Les schrijven

Deze week leren de kinderen bij taal hoe ze een instructietekst (stappenplan) moeten schrijven. In de klas heb ik de kinderen eerst laten overleggen welke stappen er nodig zijn om mij een broodje met vlokken te laten smeren (programmeerles de hagelslagrobot en tevens een oefening van mondelinge communicatie). Vervolgens hebben ze de stappen opgeschreven op schrift en zijn we gaan kijken of ik met de door hen bedachte stappen mijn broodje kon smeren (reflectie en tekst herschrijven indien nodig). Nu begrijpen de kinderen hoe je een instructietekst schrijft. De verwerking uit het werkboek taal is vervolgens aangepast, zodat het beter past binnen het thema natuurkrachten. De kinderen zijn een instructietekst gaan schrijven voor een proefje over licht, geluid, magnetisme, elektriciteit of bijv. de werking van een vulkaan. Deze proefjes gaan we de komende weken ook daadwerkelijk in de klas uitvoeren. We nemen dan de proef op de som. Is de instructietekst volledig en duidelijk (reflecteren op elkaars werk)? Tevens een betekenisvolle les en de betrokkenheid was dan ook zeer hoog!

Uit de hand gelopen hobby of praktische rekenles?

Sinds het begin van dit schooljaar is er een besmettelijk virus in de klas ontstaan....het vingerhaakvirus. Steeds meer kinderen vingerhaken tijdens het overblijven en thuis. Enkele leerlingen hebben al hun creaties aan elkaar gebonden. Vandaag hebben we gemeten hoe lang de gehaakte slinger inmiddels was. Maar liefst 62,5 meter of zoals anderen ook zeiden 62 m en 5 dm of 62 m en 50 cm. Het omrekenen van maten uit de rekenlessen van vorige week zijn dus blijven hangen. Ook juf Pepien kwam even kijken. De kinderen waren trots.