Allergie-ouder

Op onze school wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkomende allergieën. Hierbij kunt u denken aan voedselallergieën, maar ook aan astma of huidallergieën. Natuurlijk is de groepsleerkracht altijd in eerste instantie de aanspreekpersoon voor ouders met een kind met een allergie. Maar voor groepsoverstijgende activiteiten, zoals diverse vieringen, is er ook een allergieouder, die als aanspreekpunt fungeert voor zowel ouders, leerkrachten en activiteitencommissies. Op deze wijze kan altijd worden bijgehouden of er kinderen zijn waar apart rekening mee moet worden gehouden. Indien uw kind een allergie heeft, kunt u contact opnemen met onze allergie-ouder: mevrouw Marieke van de Velde.

U kunt contact met haar opnemen door te mailen naar dunieke@hotmail.com of te bellen naar 06-37349240.