In schooljaar 2019-2020 hebben we gekozen voor het werken met Leskracht; een schoolbrede aanpak voor thematisch werken. Het is een rode draad door de school, alle groepen werken met hetzelfde hoofdthema; de doelen zijn op ieder leerjaar afgestemd.

Omdat we u graag willen laten zien hoe dit er in de praktijk uit ziet, heeft ieder leerjaar een informatief filmpje gemaakt:

thematisch werken leerjaar 1/2
thematisch werken leerjaar 3
thematisch werken leerjaar 4
thematisch werken leerjaar 5
thematisch werken leerjaar 6
thematisch werken leerjaar 7
thematisch werken leerjaar 8