Brede School

Basisschool St. Antonius werkt sinds enkele jaren samen met kernpartner Partou in een zogenaamde brede school. In de praktijk ziet u dit o.a. terug in het samen afstemmen van de thema's. Daarnaast maken de kinderen van Partou al kennis met de kleutergroepen, voorafgaand aan de start op de basisschool. Dit vergemakkelijkt de overgang naar de basisschool wanneer een kind 4 jaar wordt.

Er wordt constant gewerkt aan verdere inhoudelijke verdieping in deze samenwerking. Er zijn o.a. structurele overlegmomenten ingepland. In schooljaar 2016-2017 heeft de peuterspeelzaal haar intrek genomen in het hoofdgebouw van de school. Dat maakt de kans om de samenwerking te verdiepen gemakkelijker.

De focus ligt op kennismaken met elkaar, het toewerken naar het samen vormen van een team en elkaar op onderwijsinhoudelijk en pedagogisch vlak vinden. Daarnaast besteden we tevens aandacht aan het uitdragen van de samenwerking richting onze ouders. In de komende jaren wordt de inhoudelijke kant van het partnerschap verder uitgediept, in relatie tot onze hernieuwde visie.

Dan ligt er de vraag: Hoe werken we beter samen aan de ononderbroken ontwikkeling van onze kinderen? Uiteindelijk staat er een samenwerkingshuis waarin rollen, taken en verantwoordelijkheden voor ieder helder zijn. Er is sprake van een gezamenlijke visie, gezamenlijke teamactiviteiten en er zijn gezamenlijke vergadermomenten. Er wordt dan ook gewerkt met een vorm van een gezamenlijke begroting en het leiderschap is helder geregeld.
Eén team, één taak.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl