Taken Ouderraad

De Ouderraad (het bestuur van de oudervereniging) organiseert, buiten het reguliere schoolprogramma om, verschillende activiteiten voor de kinderen. Sommige activiteiten in nauwe samenwerking met het team (zoals sint, kerst en schoolreisje), andere activiteiten zelfstandig, natuurlijk wel in overleg met het team (zoals schoolfotograaf, boekenmarkt en schoolkalender).

 

Door het organiseren van activiteiten willen we de kinderen extra plezier laten beleven aan hun schooltijd. Hierbij zal regelmatig hulp worden gevraagd van de ouders. Via de Ouderinfo van school wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van onze activiteiten. De Ouderinfo kunt u via het info-archief nog eens teruglezen. 

Contact

U kunt contact opnemen met de Ouderraad door een berichtje te sturen naar het emailadres ouderraadantoniusbest@gmail.com. Of u kunt een berichtje achterlaten in de brievenbus van de Ouderraad. Deze kunt u vinden bij de ingang van de Vlinderhei aan de linkerkant als u de hal binnenkomt.

 

Contributie

Het lidmaatschap van de Oudervereniging is niet verplicht voor toelating van uw kind(eren) op de Basisschool St. Antonius.

De contributie wordt gebruikt voor het organiseren van de verschillende activiteiten. De grootste hiervan is het schoolreisje en in groep 8, wanneer ze niet meer op schoolreis gaan, wordt er een financiële bijdrage geleverd aan het schoolkamp. De Ouderraad draagt ook zorg voor het schoolshirt, deze zullen vanaf schooljaar 2017/2018 aanwezig zijn in de klas.

Wanneer de contributie wordt betaald, mogen de kinderen deelnemen aan activiteiten die door de Oudervereniging worden betaald, zoals bijvoorbeeld het schoolreisje.

 

Mocht u dringende redenen hebben om geen lid te worden of te blijven van de Oudervereniging, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Ouderraad, via het e-mailadres van de Ouderraad: ouderraadantoniusbest@gmail.com.

 

De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en is voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op € 32,50 per kind. Voor kinderen die instromen na 1 januari bedraagt de contributie € 16,25.

Betaling van de contributie kan op de volgende manieren:

Het is mogelijk om te betalen via automatische incasso. Bij beëindiging/opzegging van het lidmaatschap zal de machtiging automatisch worden stopgezet.

U kunt ook kiezen om zelf het bedrag over te maken.

 

Wij verzoeken u om aan het begin van het schooljaar 2017-2018, uiterlijk 1 oktober 2017, het door u te betalen bedrag over te maken op rekeningnr. NL91 RABO 0177 0117 77 t.n.v. Oudervereniging Basisschool St. Antonius, o.v.v. de naam en klas van uw kind(eren).

Samenstelling ouderraad
 Sandra van Kooten (voorzitter)

Yvonne van Haandel (Secretaris)

Diana Roovers (Penningmeester)
Andrea Smits
Inge Storms
Johma Rutgers
Joyce Linssen
Inge Triepels
Maaike van Halen
Marieke van de Velde
Karola Huistra

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl